Vi har ett elektroniskt bokningssystem för vår tvättstuga  samlingslokal och bastu.
Öppning av tvättstugedörren och dörr till bastu sker med elektroniska taggar.
Inga obehöriga kommer in i tvättstugan eller i samlingslokal/bastu under din bokade tid.
(Förutom i tvättstugan, där två bokningar delar på utrymmet, sida 1,resp. sida 2).

Alla hushåll har erhållit 1 st tagg.
Tappar man taggen måste man snarast kontakta vicevärden så att den kan spärras och förhindra att obehöriga tar sig in i lokalerna.

Ny eller extra tagg kvitteras ut mot självkostnadspris via vicevärden.

Antalet bokningar i tvättstugan är begränsad till 8 st/månad, vilket bör vara mer än nog.
Detta för att motverka att vår tvättstuga används till annat än privat bruk.

Öppning av tvättstuga och samlingslokal/bastu görs med din utkvitterade tagg.
När du kommer in i tvättstugan skall du använda bokningstavlan. Där kan du boka din tid för tvättstugor samlingslokal eller bastu.
Instruktion finns på väggen ovanför. Samma information kan du även ladda hem som pdf längre ner på sidan.

Det finns även möjlighet att boka online. Klicka på Boka Lokal/Tvättstuga i menyn.
Inloggningsuppgifter har delats ut till samtliga hushåll. Kontakta vicevärden om du saknar din inloggning.

2023-02-21

Tack alla för ert tålamod!! På grund av försenat arbete behöver vi hålla tvättstugan stängd i ytterligare 2 veckor. Vi räknar med att arbetet ska vara klart till och med den 11 mars. Men det kan bli ytterligare försening, vi meddelar alla så fort vi kan öppna den igen. Lokalen kommer att vara stängd vardagar 7-16.

Renovering Tvättstuga

Tvättstugan kommer att vara stängd från och med måndag 23/1-23 - fredagen 24/2-23 på grund av renovering. Samtidigt kommer samlingslokal och bastu vara stängda alla vardagar 7-16 dessa veckor.

2022-12-06

Höjning av månadsavgiften

Styrelsen har beslutat att även i år följa Riksbyggens rekommendation och höja månadsavgiften med 2% fr.o.m. 2023-01-01.

2022-03-08

Höjning av månadsavgiften

Styrelsen har efter budgetmöte med Riksbyggen beslutat att följa deras rekommendation om en höjning av månadsavgiften på 2% fr.o.m. 2022-04-01.
Anledningen till höjningen är att rörliga kostnader så som el och vatten beräknas öka samt för att bygga upp en ekonomisk buffert för kommande större underhållskostnader utan att belasta föreningen med utökade banklån.

För kommande år rekommenderar Riksbyggens ekonomer en indexreglering av månadsavgiften med 2% per år för att följa kostnadsutvecklingen men beslut i frågan tas ett år i taget baserat på då gällande förutsättningar.

2021-10-25

I samband med arbetet med byte av termostater och insatser på föreningens radiatorer (element) har det uppdagats en större mängd fel orsakade av felaktiga renoveringar och otillåtna förändringar.
Felaktigt inkopplade handdukstorkar utan termostat, radiatorer som ersatts med vattenburen golvvärme, felaktigt inkopplade/korsade värmerör mm.
Värmesystemet är väldigt känsligt för förändringar då alla lägenheter i föreningen är ihopkopplade till ett stort system. Minsta fel på injustering i en lägenhet påverkar värmen i en stor del hushåll.

Det är absolut förbjudet att förändra värmesystemet eller vrida på kranarna för injusteringen under trappen utan föreningens tillstånd (§36 i stadgarna).