Riktlinjer vid förändring av uteplats. Reviderat beslut 20210511

I vår förening ingår inga tomter/trädgårdar i bostadsrätten.
Det vi har är nyttjanderätt av en yta på fram och baksida där vi kan anordna en uteplats som känns som vår egen. Övriga ytor är allas gemensamma yta och man har inte rätt att stänga ute någon från att nyttja den ytan.

All byggnation inom föreningen ska godkännas av styrelsen innan byggnationen påbörjas.
I vissa fall krävs bygglov eller anmälan till kommunen. Boende ansvarar för och bekostar själv bygglovsansökan. Kopior på ansökan och beslut ska lämnas in till föreningen.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för underhåll av altan, tak eller staket som inte är original. Detta gäller även om det uppförts av tidigare bostadsrättsinnehavare.

Riktlinjer baksida (3or, 4or, 5or):

 • Djupet på altanen från lägenhetens fasad till dess yttersta del kan vara max. 340 cm exkl ev takutstick om max 20 cm.
 • Uteplatsen längd kan vara utmed lägenhetens längd.
 • Uteplatsen höjd får ej överstiga vindskivan på 5-rums lägenheternas utbyggnad.
 • Observera att samtliga 3or och vissa 4or och 5or ligger nära yttre tomtgräns där all byggnation kräver bygglov från kommunen.

Riktlinjer framsida (3or):

 • Djupet på uteplatsen kan vara från lägenhetens fasad fram till 10cm från vägkanten.
 • Uteplatsen längd kan vara utmed lägenhetens längd.
 • Tak får inte byggas över uteplats ut mot gårdsväg.

Riktlinjer framsida (4or och 5or):

 • Djupet på uteplatsen mellan lägenhetsförråden kan vara från lägenhetens fasad fram till max 60cm ut från förrådet eller minst 10cm från vägkanten beroende på vilket som inträder först.
 • Uteplatsens längd kan vara utmed lägenhetens längd mellan förrådsbyggnaderna.
 • Uteplatsen på ”innergården” vid entrén avgränsas i vissa fall av närliggande grannes fasad. I övriga fall av en tänkbar linje mellan lägenheten och lägenhetsförrådets yttre vägg.
 • Uteplatsens höjd får ej överstiga förrådstaket.
 • Tak får inte byggas över uteplats ut mot gårdsväg, enbart över ”innergård” vid entré.

Allmänna riktlinjer samtliga lägenheter och sidor:

 • Plank får inte överstiga 180cm höjd från mark.
 • Om man väljer att måla ska färgsättning ska vara i enlighet med fasadens färger enligt nedan, annars ska materialvalet bestå av ofärgat tryckimpregnerat virke.
 • Byggs plank och/eller väggar ska panelen vara av samma typ som fasadpanelen.
 • Ev bygglov söks hos Knivsta kommun och bekostas av den sökande.

Om man väljer att måla:

 • Utsidan på väggar och plank ska vara röda.
 • Reglar, staket och stolpar motsvarande, kan vara vita eller i knutbrädor m.fl. detaljers färg på samma fastighet.

Färgnummer för de olika färger som används på våra fastigheter:

Samtliga färger är av märket Flügger och gäller vid blandning av 10L-hink!
Vid mindre mängd behöver blandningen justeras av färgbutiken.

Fasad:
Antikröd. Kulör U-353 Täcklasyr Bas U6 BW26

Takfot:
Timotejvit 25 Uteakrylat 25 Bas Kalkvit UM78

Knutbrädor / Fönsterfoder: 2 olika alternativ beroende på var på området.
Alt1: Timotejgul Uteakrylat 25 Bas 1 UM78 YO858 RE26
Alt2: Ljus aluminium Kulör U-302 Uteakrylat 25 Bas 1 BB208 YO52 RE52

Hur gör jag om jag vill bygga eller förändra något?
All byggnation ska godkännas av styrelsen innan det påbörjas. Detta gäller oavsett om det kräver bygglov eller inte.

Eventuella altaner som blivit färdigställda under tidigare styrelser kan inte användas som jämförelse då flera har byggts utan beslut och innan riktlinjer togs fram.
Den som bygger något utan föreningens tillstånd kan bli ålagd att återställa till ursprungligt skick alternativt ges möjlighet att ansöka om tillstånd i efterhand om byggnationen uppfyller riktlinjer enligt ovan.
Om boende trots anmodan inte återställer kan föreningen ta in hantverkare som utför arbetet på den boendes bekostnad.

Arbetsgången är som följer:

 • Ni skickar in måttsatt ritning och beskrivning till styrelsen via epost.
 • På följande styrelsemöte kontrollerar vi att föreningens riktlinjer är uppfyllda och återkommer med preliminärt besked eller ber om komplettering.
 • Ni undersöker själva om bygglov eller bygganmälan krävs hos Knivsta Kommun.
 • Kopior på ev. ansökningshandlingar och beslut mailas in till styrelsen.
 • Ni behöver även få in medgivande från berörda grannar. Gärna skriftligt.
 • Efter godkänt bygglov tar vi beslut på nästkommande styrelsemöte.
 • Påbörja arbetet

 

 

2022-03-08

Höjning av månadsavgiften

Styrelsen har efter budgetmöte med Riksbyggen beslutat att följa deras rekommendation om en höjning av månadsavgiften på 2% fr.o.m. 2022-04-01.
Anledningen till höjningen är att rörliga kostnader så som el och vatten beräknas öka samt för att bygga upp en ekonomisk buffert för kommande större underhållskostnader utan att belasta föreningen med utökade banklån.

För kommande år rekommenderar Riksbyggens ekonomer en indexreglering av månadsavgiften med 2% per år för att följa kostnadsutvecklingen men beslut i frågan tas ett år i taget baserat på då gällande förutsättningar.

2021-10-25

I samband med arbetet med byte av termostater och insatser på föreningens radiatorer (element) har det uppdagats en större mängd fel orsakade av felaktiga renoveringar och otillåtna förändringar.
Felaktigt inkopplade handdukstorkar utan termostat, radiatorer som ersatts med vattenburen golvvärme, felaktigt inkopplade/korsade värmerör mm.
Värmesystemet är väldigt känsligt för förändringar då alla lägenheter i föreningen är ihopkopplade till ett stort system. Minsta fel på injustering i en lägenhet påverkar värmen i en stor del hushåll.

Det är absolut förbjudet att förändra värmesystemet eller vrida på kranarna för injusteringen under trappen utan föreningens tillstånd (§36 i stadgarna).

 

2021-09-01

RADIATORVENTILINSATSER

Kommer att bytas på
era element under vecka 37 och 38. Det betyder att de behöver tillgång till alla lägenheter.

alla blir aviserade

2021-08-12

Mossrengöring

av taken påbörjas på måndag den 16/8

2021-08-02

Med rekordvärmen kommer dessvärre inte bara lata dagar vid vattnet eller i trädgården, en härlig bränna och solmogna bär, små krälande fluglarver trivs också alldeles ypperligt – och särskilt bland matavfallet.

Flugor föredrar att lägga sina ägg i fuktigt matavfall, något som är vanligt bland matavfall i sommartid. Äggen blir snabbt larver. Generellt gäller regeln att ju torrare och renare soptunnan är, desto färre flugor.

TÄNK PÅ FÖLJANDE VID HANTERING AV MATAVFALLET

Först och främst, försök att hålla avfallet så torrt som möjligt. Lägg ner några extra servetter eller hushållspapper i din påse mellan varven så sugs mycket av fukten upp.

Att försluta påsarna är det absolut viktigaste tipset. På så vis har flugorna svårare att ta sig in och lägga ägg. Fyll påsarna så att de utan problem kan förslutas ordentligt. Använd gärna dubbla påsar för att undvika att avfallet blöter igenom och lägg försiktigt ner dom i tunnan.

 Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att undvika larver i vårt soprum.