Beslut avseende storlek vid altan byggnation. Reviderat beslut 20081012

På uppkommen anledning av förfrågan om att bygga altan som är större än gängse praxis i vår bostadsrättsförening har styrelsen diskuterat frågan på styrelsemötet, 2005-08-23, och tagit fram följande riktlinjer och beslut.

Beslutet är som följer:

  • Djupet på altanen från väggen till dess yttersta del ska vara max. 280 cm exkl takets utstick max 20 cm.
  • Altanens längd kan vara utmed lägenhets längd.
  • Altanens höjd får ej överstiga vindskivan på 5-rums lägenheternas utbyggnad.
  • Ev bygglov söks hos Knivsta kommun, som bekostas av den sökande.
  • Färgsättning ska vara i enlighet med fasadens färger.
    Utsidan på väggar och plank motsvarande ska vara röda.
    Reglar, staket och stolpar motsvarande, kan vara vita eller i knutbrädor m.fl. detaljers färg på samma fastighet.
  • Väljs plank och väggar ska panelen vara av samma typ som fasadpanelen.

Färgnummer för de olika färger som används på våra fastigheter:
Samtliga färger är av märket Flügger och gäller vi blandning av 10L-hink!
Vid mindre mängd behöver blandningen justeras av färgbutiken.

Fasad:
Antikröd. Kulör U-353 Täcklasyr Bas U6 BW26

Takfot:
Timotejvit 25 Uteakrylat 25 Bas Kalkvit UM78

Knutbrädor / Fönsterfoder: 2 olika alternativ beroende på var på området.
Alt1: Timotejgul Uteakrylat 25 Bas 1 UM78 YO858 RE26
Alt2: Ljus aluminium Kulör U-302 Uteakrylat 25 Bas 1 BB208 YO52 RE52

Vid altanbyggnation ska bostadsrättsinnehavaren inkomma med ritning till styrelsen för beslut innan byggnation kan påbörjas.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för underhåll av altan, tak eller staket som inte är original.

Eventuella altaner som blivit färdigställda under tidigare styrelser kan inte användas som jämförelse då flera har byggts utan styrelsens beslut.

All uppsättning av tak måste godkännas av styrelsen och ev bygglov sökas hos Knivsta kommun.

2019-07-18

Nytt telefonnummer till vaktmästare

Sedan idag har vaktmästaren nytt telefonnummer.
Fortsättningsvis nås han på 018-380020.

2019-04-23

Kallelse till årsstämma

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma i samlingslokalen den 8/5.
Årsredovisningen kommer inte delas ut i pappersform utan finns tillgänglig för nedladdning >HÄR<

Välkomna!

2019-01-03

Avi-problem hos Riksbyggen

Riksbyggen meddelar att flera har hört av sig då de inte fått sina avier för månadsavgiften.
Det gäller endast dom som har valt pappersavi via posten.
De som använder e-faktura eller autogiro ska inte vara drabbade.

Det är osäkert om det är någon i vår förening som är drabbad.

Om ni saknar er avi kan ni antingen logga in på riksbyggens kundwebb alternativt ringa till Riksbyggens kundtjänst på 0771-860 860 för att få alla uppgifter för inbetalning.

2018-12-19

Felaktiga avier

Den aviserade avgiftshöjningen gäller som tidigare informerats från och med den 1/4.
På de avier som skickats ut från Riksbyggen har höjningen felaktigt lagts på redan från den 1/1.
Misstaget kommer regleras genom att avierna för kvartal 2 skickas ut med den gamla avgiften.

2018-11-10

Större vattenläcka åtgärdad

Under natten till lördagen sprack en koppling på kallvattenledningen som matar ut från vår undercentral till alla hushåll på området.
Detta gjorde att vi var tvungna att stänga av inkommande vatten tills dess att kopplingen blivit utbytt.
Läckan var åtgärdad kring lunchtid.