Beslut avseende storlek vid altanbyggnation på baksida. Reviderat beslut 20081012

På uppkommen anledning av förfrågan om att bygga altan som är större än gängse praxis i vår bostadsrättsförening har styrelsen diskuterat frågan på styrelsemötet, 2005-08-23, och tagit fram följande riktlinjer och beslut.

Beslutet är som följer:

  • Djupet på altanen från väggen till dess yttersta del ska vara max. 280 cm exkl takets utstick max 20 cm.
  • Altanens längd kan vara utmed lägenhets längd.
  • Altanens höjd får ej överstiga vindskivan på 5-rums lägenheternas utbyggnad.
  • Ev bygglov söks hos Knivsta kommun, som bekostas av den sökande.
  • Färgsättning ska vara i enlighet med fasadens färger.
    Utsidan på väggar och plank motsvarande ska vara röda.
    Reglar, staket och stolpar motsvarande, kan vara vita eller i knutbrädor m.fl. detaljers färg på samma fastighet.
  • Väljs plank och väggar ska panelen vara av samma typ som fasadpanelen.

Färgnummer för de olika färger som används på våra fastigheter:
Samtliga färger är av märket Flügger och gäller vi blandning av 10L-hink!
Vid mindre mängd behöver blandningen justeras av färgbutiken.

Fasad:
Antikröd. Kulör U-353 Täcklasyr Bas U6 BW26

Takfot:
Timotejvit 25 Uteakrylat 25 Bas Kalkvit UM78

Knutbrädor / Fönsterfoder: 2 olika alternativ beroende på var på området.
Alt1: Timotejgul Uteakrylat 25 Bas 1 UM78 YO858 RE26
Alt2: Ljus aluminium Kulör U-302 Uteakrylat 25 Bas 1 BB208 YO52 RE52

Vid altanbyggnation ska bostadsrättsinnehavaren inkomma med ritning till styrelsen för beslut innan byggnation kan påbörjas.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för underhåll av altan, tak eller staket som inte är original.

Eventuella altaner som blivit färdigställda under tidigare styrelser kan inte användas som jämförelse då flera har byggts utan styrelsens beslut.

All uppsättning av tak måste godkännas av styrelsen och ev bygglov sökas hos Knivsta kommun.

2021-03-25

Uppdatering om avier för Q2 2021.

Avierna kommer att skickas ut den 26 mars, så ni kommer att få dem i början av vecka 16. Förfallodatum blir framskjutet till 10 april så ni kommer att ha god tid på er att betala dem.

För er som har autogiro: den vanliga dragningen på autogiro som skulle sked en 26 mars är stoppad och när nya avier har skickats ut kommer en ny dragning att registreras.

Ni är välkomna att kontakta föreningens ekonom på Riksbyggen enligt uppgifter på anslagstavlan vid soprummet om ni har frågor eller funderingar.

2021-03-04

Läckan inte hittad

Inget läckage kunde hittas vid grävningen mellan Tv73-74.

Styrelsen bad därefter samtliga att kontrollera sina inspektionsbrunnar för läckage. Uppslutningen var enorm! Vi är imponerade och tacksamma för att så många tog det på allvar och skickade in foton så snabbt.

Efter granskande av bilder och ett fåtal hembesök kan vi med viss glädje säga att vi inte hittat någon läcka och att det därmed största sannolikhet läcker någonstans under mark vilket är mycket bättre än inne i någon lägenhet.

Arbetet med att hitta läckaget fortgår. När temperaturen tillåter kommer vi börja stänga av värmen sektionsvis för att på så vis utesluta de delar av värmesystemet som inte läcker. 

2021-02-08

Fjärrvärmeläckage upptäckt

Ett  större läckage på föreningens fjärrvärmeslinga har upptäckts i marken mellan Tv73 och 74.
Detta kommer innebära en del störningar i form av avstängd värme samt tunga arbetsmaskiner som börjar gräva och leta efter läckan på morgonen den 9/2.

När läckaget är åtgärdat finns det stor risk för luft i värmesystemet och rörmokare kommer behöva få tillgång till bostäder för att lufta element.

Vid eventuella frågor kontakta Tommy i styrelsen.

2020-11-26

Fredagen den 4/12 aktiveras det nya avtalet med Telia om kollektiva tjänster.
I samband med detta ska routern och digitalboxen som tillhör föreningen bytas ut.

Den nya utrustningen samt koder för TV-paket kommer lämnas ut på vicevärdsexpeditionen på söndag den 29/11 och tisdag den 1/12.

Tider för utlämning och mer information kring avtalet och era tjänster finns inom kort på föreningens anslagstavlor samt utdelat i samtliga brevlådor.

2020-09-01

Bastun stängd för renovering

Föreningens bastu kommer under de närmaste veckorna genomgå en behövlig renovering.
Detta innebär att man under september månad inte kommer kunna nyttja varken bastun eller samlingslokalen då de bokas tillsammans.

De som redan har inbokade tider under perioden och som planerat nyttja endast samlingslokalen ombedes kontakta styrelsen.