Beslut avseende storlek vid altan byggnation. Reviderat beslut 20081012

På uppkommen anledning av förfrågan om att bygga altan som är större än gängse praxis i vår bostadsrättsförening har styrelsen diskuterat frågan på styrelsemötet, 2005-08-23, och tagit fram följande riktlinjer och beslut.

Beslutet är som följer:

  • Djupet på altanen från väggen till dess yttersta del ska vara max. 280 cm exkl takets utstick max 20 cm.
  • Altanens längd kan vara utmed lägenhets längd.
  • Altanens höjd får ej överstiga vindskivan på 5-rums lägenheternas utbyggnad.
  • Ev bygglov söks hos Knivsta kommun, som bekostas av den sökande.
  • Färgsättning ska vara i enlighet med fasadens färger.
    Utsidan på väggar och plank motsvarande ska vara röda.
    Reglar, staket och stolpar motsvarande, kan vara vita eller i knutbrädor m.fl. detaljers färg på samma fastighet.
  • Väljs plank och väggar ska panelen vara av samma typ som fasadpanelen.

Färgnummer för de olika färger som används på våra fastigheter:
Samtliga färger är av märket Flügger och gäller vi blandning av 10L-hink!
Vid mindre mängd behöver blandningen justeras av färgbutiken.

Fasad:
Antikröd. Kulör U-353 Täcklasyr Bas U6 BW26

Takfot:
Timotejvit 25 Uteakrylat 25 Bas Kalkvit UM78

Knutbrädor / Fönsterfoder: 2 olika alternativ beroende på var på området.
Alt1: Timotejgul Uteakrylat 25 Bas 1 UM78 YO858 RE26
Alt2: Ljus aluminium Kulör U-302 Uteakrylat 25 Bas 1 BB208 YO52 RE52

Vid altanbyggnation ska bostadsrättsinnehavaren inkomma med ritning till styrelsen för beslut innan byggnation kan påbörjas.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för underhåll av altan, tak eller staket som inte är original.

Eventuella altaner som blivit färdigställda under tidigare styrelser kan inte användas som jämförelse då flera har byggts utan styrelsens beslut.

All uppsättning av tak måste godkännas av styrelsen och ev bygglov sökas hos Knivsta kommun.

2020-03-20

Årsmötet skjuts upp

Årsmötet skjuts upp till senare under året pga osäkerhet kring utvecklingen rörande Covid-19.
Kallelse har inte hunnit gå ut men det inställda datumet har tidigare aviserats i Timotejbladet.

2020-01-26

Bokning lokal och bastu

Styrelsen har beslutat att på prov återinföra den tidigare möjligheten att boka samlingslokalen i kortare pass samt öppna dörren med bokningstaggen.

Nu bokas samlingslokal och bastu tillsammans på samma pass. Behöver du lokalen mer än 4 timmar bokar du flera pass, upp till 6 pass i följd


Om du finner lokalen misskött när du ska ta ditt pass, kontakta omedelbart områdesvärd för kontroll och dokumentation.

Den som bryter mot ordningsreglerna och inte klarar av frihet under ansvar kan komma att stängas av för framtida bokning.

2019-07-18

Nytt telefonnummer till vaktmästare

Sedan idag har vaktmästaren nytt telefonnummer.
Fortsättningsvis nås han på 018-380020.

2019-04-23

Kallelse till årsstämma

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma i samlingslokalen den 8/5.
Årsredovisningen kommer inte delas ut i pappersform utan finns tillgänglig för nedladdning >HÄR<

Välkomna!

2019-01-03

Avi-problem hos Riksbyggen

Riksbyggen meddelar att flera har hört av sig då de inte fått sina avier för månadsavgiften.
Det gäller endast dom som har valt pappersavi via posten.
De som använder e-faktura eller autogiro ska inte vara drabbade.

Det är osäkert om det är någon i vår förening som är drabbad.

Om ni saknar er avi kan ni antingen logga in på riksbyggens kundwebb alternativt ringa till Riksbyggens kundtjänst på 0771-860 860 för att få alla uppgifter för inbetalning.